×

Naša mala kompanija osnovana je 2005. godine sa osnovnom djelatnošću - usluge prevoza robe unutar naše zemlje. Fokusirali smo se na transport samo do 2008. godine, kada smo odlučili da uvedemo dodatnu djelatnost preduzeća koja se fokusira na primarnu preradu drveta, tačnije na proizvodnju ogrevnog drveta.

Naš motiv za proširenje aktivnosti kompanije je bio da olakšamo naše transportne usluge, jer bi nam bilo lakše pronaći izvozno orijentisane proizvode čija je isplata relativno bolje garantovana.

Kako je vrijeme prolazilo, naša prateća aktivnost postala je sve više razvijena i postala je naš primarni dio rada. Orijentisane aktivnosti vezane za transport su i dalje prisutne jer služe za pravovremenu i kvalitetnu isporuku naše robe. Ovakva jednostavna simbioza proizvodnje i transporta dovela je do činjenice da je kompanija postala ozbiljan proizvođač svih vrsta drva za ogrev i pouzdana kompanija za prevoz robe na paleti na teritoriji EU i Zapadnog Balkana.

Drvo za ogrev, kao naš glavni proizvod, pakujemo i isporučujemo u nekoliko paletnih paketa ili po zahtjevu klijenta, bilo suvog ili svježeg. Pored paketa paleta veličine od 0,85 do 2 m3, drvo za ogrev je upakovano u ekološki prihvatljive pakete, vreće ili drvene sanduke. Mjerenje drveta koje se koristi za manje pakete može biti ili kilogram ili litar u zavisnosti od zahtjeva tržišta.

Osnovna vrsta drveta koju obrađujemo je bukva, ali po zahtjevu, možemo takođe snabdjeti manje količine hrastovog drveta.

Takođe, izrađujemo i isporučujemo manje pakete drveta za potpalu, napravljene od četinarskih drveta ili neke druge vrste mekog drveta, a zapakovane u vreće ili drvene sanduke. Mijerna jedinica koja se koristi za drvo za potpalu može biti ili kilogram ili litar u zavisnosti od zahtjeva tržišta i potreba klijenta.

Da bi se obezbedio kvalitetan postupak sušenja ogrevnog drveta, koristimo sušare ili pomoću vazduha koristeći sunce ili vetar sve dok je moguće obezbijediti odgovarajući kvalitet i sve dok vremenski uslovi to dozvoljavaju. Suvo drvo se isporučuje sa nivoom vlage ispod 20%.

Mogućnost proizvodnje drvenih elemenata, dasaka i parketa od bukve i hrasta došla je kao logičan razvoj nakon prerade velike količine ogrevnog drveta, to predstavljaja našu novu liniju proizvoda dostupnih potencijalnim klijentima od 2016. godine.

TELEFON
+387 55 423 414
E-MAIL
vscomerc@gmail.com
ADRESA
Patkovača 8/66, 76 300 Bijeljina

Tip drveta koji obrađujemo je bukva, ali po zahtjevu, možemo klijenta snabdijevati određenom količinom hrastovog drveta.

SERTIFIKAT
FSC™-C116175
Chain-of-Custody
LICENCA
Za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza roba
Preko 95% proizvoda izvozimo na tržišta zemalja EU
VS COMMERCE Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co